Hệ thống tra cứu hóa đơn điện tử

HƯỚNG DẪN TRA CỨU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

1. Tìm kiếm một hóa đơn

-Khách hàng nhập số phiếu xuất -> Click vào nút hóa đơn

2. Tìm kiếm tất cả hóa đơn theo mã khách hàng

-Khách hàng nhập Mã khách hàng, nhập password -> Click vào tìm tất cả


×
×

Mật khẩu

×